Zdravstveni problemi u dečijem dobu

Deca pate od različtith problema i apoteka je vrlo često mesto gde roditelji mogu dobiti odgovarajući savet koji će im pomoći u prevazilaženju problema.

– 0-27 dana = novorođenče

– 28 dana – 23 meseci = odojče

– 2 god. – 12 god. = deca

– god. – 18 god. = adolescenti

 

* Lek se ne sme izdati nijednom detetu dobi ispod jedne godine kome lek nije propisan od strane lekara.

* Deci dobi od jedne do 12. godine ne izdavati nijedan lek sa režima BR, osim ako je takva primena naznačena u priloženom uputsvu.

* Razgovarajte sa svojim lekarom o prirodi bolesti Vašeg deteta.

* Recite lekaru o ranijim neželjenim reakcijama na lek kod deteta ili alergijama na lekove.

* Pitajte za mere predostrožnosti u pogledu uzimanja hrane, izlaganja suncu, aktivnostima deteta (plivanje, vožnja bicikla…).

* Informišite lekara ako dete već dobija druge lekove, zbog potencijalnog uzajamnog dejstva lekova.

* Obavestite lekara o novim simptomima i promenama kod deteta posle uvođenja novog leka.

* Primenjujte lek prema uputstvima. Ukoliko propustite predviđeno vreme primene leka nemojte samoinicijativno povećavati dozu.

* Lekove koji se koriste kao hronična terapija (npr. u terapiji epilepsije) nemojte samoinicijativno i naglo isključivati, moguće je pogoršanje bolesti.

* Upotrebljavajte lekove u važećem roku primene.

* Lekove čuvajte na propisan način, na mestu nedostupnom deci.

Share