Samokontrola dijabetesa

Samokontrola je neizostavni deo terapije dijabetesa. Veoma je važno da pacijent nauči kako da sam određuje sadržaj glukoze u krvi pomoću aparata za samokontrolu. Takođe, neophodno je da pacijent zna kada treba da određuje nivo glukoze u krvi i kako se određuje dnevni glikemijski profil.

Neophodan „alat“ za samokontrolu je: aparat za merenje nivoa glukoze u krvi, test-traka, lancetar i lancete. Uvek zapišite izmerene vrednosti (najbolje je da vodite dnevnik samokontrole), sa naznakom u koje doba dana je merenje izvršeno i u koje vreme u odnosu na obrok (dodatno možete upisati koja doza insulina je data, da li je bilo fizičke aktivnosti, stresne situacije).

U zavisnosti od vrste dijabetesa, postoje preporuke koliko puta nedeljno/mesečno je potrebno raditi glikemijski profil. U našim apotekama možete dobiti tabelu Dnevni glikemijski profil u koju unosite izmerene vrednosti glikemije.

Share