Prijava neželjenih reakcija na lek

medical pills

Zašto prijaviti sumnju na neželjene reakcije?

Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove jeste preduslov za bezbednu primenu lekova. Jako je bitno spontano prijavljivanje neželjenih reakcija ispoljenih pri primeni leka, jer je to efikasan, praktičan i nezamenjiv način za otkrivanje novih, ozbiljnih i veoma retkih neželjenih reakcija i procenu bezbednosti terapije lekovima.

Šta prijaviti?

Možete da prijavite svaku sumnju na neželjenu reakciju na bilo koji lek, vakcinu ili biljni lek, bilo da Vam je lek propisao lekar ili ste ga kupili bez lekarskog recepta.
Možete prijaviti neželjene reakcije koje su se ispoljile:
Vama lično
Vašem detetu
 nekom za kog ste odgovorni ili ukoliko vas zamoli da to učinite umesto njega.

Kako da prijavite sumnju na neželjenu reakciju?

Ako postoji sumnja da je korišćeni lek možda uzrokovao neželjene reakcije dovoljno je samo da dođete u bilo koju apoteku ZU Apoteka „ Zaječar“ i saopštite to farmaceutu, koji će popuniti obrazac i proslediti ga Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Svi podaci koje date predstavljaju poverljive informacije, čuvaju se kao tajna i ne prosleđuju se trećim licima.
„Apoteka Zaječar“ ima razvijen sistem za prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove i deo je Regionalnog centra koji funkcioniše u okviru Nacionalnog centra za farmakovigilancu.

Čemu služe prijave neželjenih reakcija?

Ove prijave se koriste u svrhu otkrivanja novih neželjenih reakcija i drugih problema koji ranije nisu bili poznati. Sa porastom iskustva u ovoj oblasti povećava se i bezbednost terapije.

Praćenje, prijava i razmena informacija o neželjenim dejstvima lekova jeste zajednički zadatak korisnika lekova, farmaceuta i drugih zdravstvenih stručnjaka, a uspeh ovog zadatka zavisi od aktivnog učešća svih nas.

I zato, ukoliko sumnjate na neželjenu reakciju na lek koji uzimate, prijavite je!
Ne morate biti sigurni da je reakcija izazvana lekom. Dovoljna je samo sumnja!

Share