Pravilna primena transdermalnih terapijskih sistema – transdermalnih flastera

tttsss

 

Transdermalni terapijski sistemi ili transdermalni flasteri su savremeni farmaceutski dozirani oblici koji se lepe na kožu, ali ne ispoljavaju lokalni efekat, već se lekovita supstanca apsorbuje kroz kožu i ispoljava sistemski efekat, kao kada bismo npr. popili neku tabletu.

Ovakvi sistemi postoje u svetu skoro 40 godina i veliki broj lekova je ugrađen u ovakve sisteme, dok je kod nas registrovano 4 različitih farmakološki aktivnih sustanci u vidu transdermalnih flastera. To su flasteri koji se koriste u terapiji jakih bolova, zatim hormonski flasteri, za lečenje Alchajmerove bolesti i flasteri za odvikavanje od pušenja.

Razlozi razvijanja ovakvih formulacija su brojni, a neki od njih su:

 • bolja prihvatljivost od strane pacijenta zbog, veoma često, konformnijeg režima doziranja leka (npr. neki se doziraju na 7 dana, neki na 3 dana);

 • postizanje konstantne koncentracije lekovite supstance u krvi koja je potrebna za ostvarivanje terapijskog efekta;

 • izbegavanje razlika koje postoje na nivou gastrointestinalnog trakta, koji u velikoj meri doprinosi smanjenju ili usporavanju resorpcije leka, što rezultuje promenama u koncentraciji leka u krvi (odnosno naglim porastom ili padom koncentracije lekovite supstance u krvi);

 • mogućnost da se brzo prekine efekat leka, skidanjem flastera sa kože, itd.

Ukoliko Vam je prepisan ovakav farmaceutski oblik leka, a kako biste pravilno sproveli terapiju, potrebno je da znate pravilnu primenu ovakvih flastera, te su osnovna pravila primene sledeća:

 1. Obavezno operite ruke pre aplikacije flastera.

 2. Odaberite mesto primene flastera, jer se za svaku lekovitu supstancu zna sa kog dela tela se ona najbolje resorbuje (to može biti nadlaktica, stomak, grudi, kuk…). Ukoliko se na izabranom mestu nalaze dlake, potrebno ih je ošišati makazama, nikako brijati, jer se može ukloniti deo kože i povećati apsorpcija lekovite supstance, a onda i količina leka u krvi.

 3. Kada smo odabrali mesto na kome ćemo zalepiti flaster, potrebno je da ga očistimo. Koža na koju se nanosi flaster mora biti čista, suva i neoštećena. Ukoliko je potrebno, oprati samo čistom vodom i dobro osušiti. Na mestu aplikacije ne sme biti ostataka sapuna, ulja, losiona…

 4. Flaster pre primene treba pregledati i proveriti da li je flaster oštećen ili ne. Flaster se otvara na tačno naznačenom mestu, kako ne bi došlo do oštećenja, jer se oštećen flaster nikako ne sme koristiti.

 5. Nakon otvaranja, flaster odmah zalepiti, ali tako da ne dodirujemo lepljivi deo flastera.

 6. Pritisnite flaster do 30 sekundi, kako bi se dobro zalepio.

 7. Nakon aplikacije, obavezno operite ruke.

Dva praktična saveta:

– zadržite foliju iz koje ste izvukli flaster, radi kasnijeg bezbednog odlaganja (veoma značajna mera opreza kod ovakvih farmaceutskih oblika jeste bezbednost nakon upotrebe flastera, tj. njegovo bezbedno odlaganje),

– zapišite kada je flaster zalepljen (datum i vreme), kako biste sledeći aplikovali u tačno određeno vreme.

Neki flasteri stoje na koži 7 dana, neki 3 dana, dok se neki menjaju svakog dana. Veoma je važno flaster promeniti u tačno određeno vreme, jer se time osigurava konstantna koncentracija leka u krvi, što rezultuje boljim terapijskim odgovorom.

Prilikom zamene flastera, važno je znati posle koliko dana je moguće flaster naneti na isto mesto. Nikada se flaster ne nanosi na isto mesto dva puta zaredom.

Pored toga, prilikom zamene, važno je obratiti pažnju na odlaganje upotrebljenog flastera. Zbog tehnologije izrade i postizanja adekvatne doze leka u krvi, u flasteru se nalazi mnogo veća količina lekovite supstance od one koja se iskoristi tokom vremena dok je flaster zalepljen na koži. Čak i do 60% početne količine leka zaostaje u flasteru nakon upotrebe. Zato je važno upotrebljeni flaster adekvatno odložiti, tako što ćete spojiti lepljivi deo flastera, tako da zaostala količina leka ostane zalepljena unutar flastera. Tako zalepljeni flaster vratite u foliju koju ste sačuvali i bacite u otpad. Vodite računa da flaster ne dođe u kontakt sa decom ili kućnim ljubimcima, jer bi moglo da dođe do neželjenih reakcija ukoliko bi neki ljubimac polizao ili pojeo flaster, odnosno dete zalepilo ili diralo lepljivu stranu flastera.

Naravno, pacijenti često imaju nedoumice, kako oko primene, tako i oko nekih praktičnih stvari, kao što je npr. kupanje tokom nošenja flastera. Sa ovakvim flasterima je dozvoljeno kupanje, ali se ne preporučuje trljanje preko flastera ili dug boravak u veoma toploj vodi.

S obzirom da pacijent ima veliku korist od primene ovakvog leka, veoma je važno da zna kako da ga pravilno primeni, ali i veoma važno da ga pravilno odloži.

Share