Nefarmakološke mere u dijabetesu

U osnovi lečenja svih oblika dijabetesa, nalaze se i nefarmakološke mere koje je neophodno usvojiti  kako bi terapijski ishod bio adekvatan. U nefarmakološke mere ubrajamo: zdrav i pravilan način ishrane, fizičku aktivnost i prestanak pušenja.

Pravilna ishrana je ključna u terapiji dijabetesa. Ona treba da obezbedi adekvatan ali i ravnomeran unos energetskih materija. Cilj je postizanje i održavanje glikemijske kontrole, preporučene vrednosti krvnog pritiska i lipidnog statusa, kontrola telesne težine i smanjnej rizika od komplikacija dijabetesa.

Fizička aktivnost je jedan od nezaobilaznih faktora uspešnog lečenja i regulacije šećerne bolesti, jer:

  • Snižava nivo šećera u krvi,
  • Smanjuje potrebu za insulinom i pomaže boljem iskorišćenju insulina,
  • Povoljno utiče na kardiovaskularni sistem,
  • Pomaže u kontroli telesne mase.

Pravilna ishrana i fizička aktivnost imaju direktan uticaj na trenutni nivo šećera u krvi, pa u zavisnosti od vrste i količine hrane, odnosno određene fizičke aktivnosti, možemo imati trenutno povišene ili snižene vrednosti šećera u krvi.

Pušenje ne utiče na nivo šećera u krvi, ali ima veoma štetan uticaj na krvne sudove i na disajne organe. Nikotin iz duvana pojačava nepovoljne efekte šećerne bolesti na krvne sudove i kadiovaskularni sistem.

Share