Kontrolišite se bar jednom godišnje

Opšte preporuke za ciljne vrednosti metaboličkih parametara su:

– krvni pritisak < 130/80 mmHg

– glukoza natašte ≤ 6,0 mmol/l

– HbA1C < 7 %

– ukupni holesterol < 4,8mmol/l

– LDL (loš holesterol) < 2,6 mmol/l

– HDL (dobar holesterol) > 1,2 mmol/l

– odnos težine i visine – BMI (kg/h2) < 25

– obim struka : muškarci < 94 cm i žene < 80 cm

U tabeli su opšte preporuke. Neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti metaboličkih parametara u terapiji svakog pacijenta.

Share