Kontrolišimo dijabetes, smanjimo komplikacije

HbA1c je najznačajniji dugoročni pokazatelj kontrole šećera u krvi i regulacije šecerne bolesti. Pokazuje nam koliko je bila dobra regulacija dijabetesa u poslednjih 2-3 meseca.

Svako smanjenje HbA1c za 1% smanjuje:

– smrtnost od dijabetesa za 21%

– infarkt miokarda za 24%

– mikrovaskularne komplikacije (retinopatija do slepila) za 37%

– periferne vaskularne bolesti (gangrena i amputacija) za 43%

– oboljenje bubrega za 34%

Share