Kontrolе kod lekara

Obično će Vam prva kontrola kod specijaliste(kardiologa) biti zakazana u roku od pola godine. Ako je sve u redu, dalje se preporučuju godišnje kontrole, s tim da se prakse razlikuju od bolnice do bolnice.

Neophodne su povremene kontrole krvne slike i jetrenih i bubrežnih nalaza zbog mogućih dugoročnih promena uz hronično uzimanje terapije. Možda ce Vam biti preporučena određena kardiolška obrada npr. test opterećenja (ergomerija), Holter EKG-a ili Holter krvnog pritiska. Pri svakoj kontroli kardiologa uobičajeno  je uraditi i EKG snimak. Ova dodatna obrada razlikuje se od bolesnika do bolesnika i ne može se univerzalno standardizovati. Uobičajeno je jednom godišnje prekontrolisati vrednosti masnoća u krvi, a u prvoj godini možda i češće, jer se tokom tog vremena koriguje doza lekova protiv masnoća. U svakom slučaju, Vi redovno pazite na svoje zdravlje, a o kontrolnim pregledima dogovarajte se sa lekarom.

Share