Kasne komplikacije dijabetesa

DIJABETESNA RETINOPATIJA – najčešći uzrok slepila kod odraslih

INFEKCIJE – povećana sklonost zbog smanjenog imunog odgovora organizma

PERIFERNA VASKULARNA BOLEST – otežano hodanje, bol u nogama, osećaj hladnoće i trnjenja u nogama

KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA – 8 od 10 pacijenata sa dijabetesom umire zbog KV oboljenja

DIJABETESNA NEFROPATIJA – najčešći uzrok bubrežne insuficijencije

DIJABETESNA NEUROPATIJA – najčešći uzrok netraumatskih amputacija donjih ekstremiteta

MOŽDANI UDAR – 2— 4 puta veća smrtnost od infarkta miokarda i moždanih udara

Share