Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2019. godini – I kvartal

Б – 12/19 Улога и значај здравствених радника у систему спонтаног пријављивања нежељених реакција на лекове, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-449/2019-01 од 4.3.2019.

Предавач: Сузана Маринковић

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1


Б – 13/19 Нежељени ефекти антидепресива, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-449/2019-01 од 4.3.2019.

Предавач: Марија Миливојевић

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1


Б – 14/19 Развој производа и услуга у апотеци, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-449/2019-01 од 4.3.2019.

Предавач: Анђелија Главонић

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1


Б – 15/19 Нежељени ефекти антихипертензива, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-449/2019-01 од 4.3.2019.

Предавач: Драгана Бранковић-Минчић

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1

Share