Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2018. godini – III kvartal

  1. Б – 105/18 Улога фармацеута у терапији кожних и мукозних инфекција изазваних Херпес вирусом, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-2275/2018-01 од 21.8.2018.

Предавач: Весна Илић

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1


Б – 106/18 Улога фармацеута у терапији кожних обољења глукокортикоидима, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-2275/2018-01 од 21.8.2018.

Предавач: Ивана Мариновић

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1


Б – 107/18 Бактеријске инфекције коже и антимикробни лекови за локалну примену, стручни састанак

По Одлуци ЗСС 153-02-2275/2018-01 од 21.8.2018.

Предавач: Срђан Иванов

Циљна група: фармацеути, фармацеутски техничари

Број бодова: предавач 2, слушалац 1

Share