Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2018.godini – I kvartal

1. B – 12/18 Bolest suvog oka i upotreba veštačkih suzastručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-507/2018-01 od 5.3.2018.

Predavač: mr ph. Ivana Urošević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

2. B – 13/18 Lekovi koji mogu uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilomstručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-507/2018-01 od 5.3.2018.

Predavač: mr ph. Selena Pavlović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

3. B – 14/18 Uloga farmaceuta u terapiji oralne kandidijaze i atletskog stopalastručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-507/2018-01 od 5.3.2018.

Predavač: mr ph. Aleksandra Bunojić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

4. B – 15/18 Preparati za ublažavanje simptoma zapaljenja sluznice usne duplje i ždrelastručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-507/2018-01 od 5.3.2018.

Predavač: mr ph. Olivera Azdejković

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

5. B – 20/18 Uloga farmaceuta u terapiji i savetovanju pacijenata sa arterijskom hipertenzijomstručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-507/2018-01 od 5.3.2018.

Predavač: mr ph. Sanja Stanojević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

Share