Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2017.godini – IV kvartal

1. B – 114/17 Vrste i karakteristike formulacija insulina na tržištustručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017.

Predavač: mr ph. Monika Banašik-Vasiljević

Ciljna grupa: farmaceuti

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

2. B – 115/17 Depresija – tipovi, simptomi i farmakoterapijastručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017.

Predavač: mr ph. Aleksandra Mladenović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

Share