Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2017.godini – III kvartal

  1. B – 85/17 Upotreba zelenog čaja, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017.

Predavač: Vesna Stanojević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

B86/17 Derivati vitamina A za lokalnu primenu, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017.

Predavač: Vesna Ilić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

B87/17 Primena vitamina i minerala u trudnoći, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017.

Predavač: Ivana savić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

B88/17 Bolesti vena – uloga farmaceuta u savetovanju i prevenciji, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017.

Predavač: Ivana Marinović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

B89/17 Fitoterapija kardiovaskularnih poremećaja, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017.

Predavač: Monika Banašik – Vasiljević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

B90/17 Uloga oligoelemenata u ljudskom organizmu unetih putem hrane, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.8.2017.

Predavač: Nevenka Stojinović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

Share