Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2017.godini – II kvartal

  1. B54/17 Uloga farmaceuta i suplementacija u terapiji karcinoma dojke, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.5.2017.

Predavač: Tatjana Trandafilović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B55/17 Sinusitis – osobine, tipovi, dijagnoza i lečenje, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.5.2017.

Predavač: Sandra Božinović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B56/17 Terapija onihomikoza, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.5.2017.

Predavač: Ivana Urošević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B57/17 Osnovne karakteristike i terapija glavobolje tenzionog tipa, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.5.2017.

Predavač: Aleksandra Tonić-Marković

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B61/17 Migrena – osnovne karakteristike i uloga farmaceuta u terapiji, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.5.2017.

Predavač: Marija Milutinović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B62/17 Farmakološki i nefarmakološki pristup terapiji gojaznosti, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-1697/2017-01 od 19.5.2017.

Predavač: Ljiljana Pavlović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

Share