Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2017.godini – I kvartal

  1. B11/17 Fitoterapija različitih oboljenja centralnog nervnog sistema, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-489/2017-01 od 3.3.2017.

Predavač: Aleksandra Mladenović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B12/17 Suplementacija vitaminom D u terapiji poremećaja uzrokovanih njegovim deficitom, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-489/2017-01 od 3.3.2017.

Predavač: Radmila Kuzmić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

  1. B14/17 Kašalj – tipovi i lečenje, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-489/2017-01 od 3.3.2017.

Predavač: Mira Stefanović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

Share