Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2016.godini

 1. B11/16 Vizija, misija, politika i ciljevi savremenih apoteka, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Aleksandra Tonić-Marković

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B12/16 Moderne informacione tehnologije u službi savremene farmacije, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Jelena Jeremić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B13/16 Upravljanje znanjem u farmaciji, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Sanja Stanojević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B14/16 Osnovni finansijski pojmovi vezani za zaradu u apoteci javnog tipa, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Monika Banašik-Vasiljević

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B15/16 Upravljanje ljudskim resursima u farmaciji, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Ivana Savić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B16/16SWOT“ analiza na primeru apoteka, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Ivana Jovičić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B17/16 Segmentiranje tržišta na primeru apoteka, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Anđelija Glavonić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B18/16 Model poslovne izvrsnosti u farmaceutskoj delatnosti, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Violeta Mitić

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B19/16 Upravljanje rizikom u farmaciji, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Suzana Marinković

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B23/16 Korporativna društvena odgovornost u apoteci, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-509/2016-01 od 3.3.2016.

Predavač: Suzana Italo

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B168/16 Lojalnost korisnika brendu apoteke, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016.

Predavač: Tatjana Trandafilović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B169/16 Farmaceutski marketing i prepreke koje treba savladati na primeru dijeteskih suplemenata, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016.

Predavač: Srđan Ivanov

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B171/16 Istraživanje tržišta i percepcija korisnika zdravstvenih usluga u apoteci , stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016.

Predavač: Zorana Milovanović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B172/16 Značaj timskog rada u farmaceutskoj praksi, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016.

Predavač: Sandra Božinović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B173/16 Tajne dobrog „merchandising-a“ u farmaciji, stručni sastanak

Po Odluci ZSS 153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016.

Predavač: Ivana Marinović

Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari

Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 1. B170/16 Farmaceutska zdravstvena zaštita u prevenciji i terapiji dijabetesa, domaći kurs

Po Odluci ZSS 153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016.

Predavač: Branislava Miljković, Vukica Kocić-Pešić, Suzana Marinković, Aleksandar Bošković

Ciljna grupa: farmaceuti

Broj bodova: predavač 8, slušalac 4

Share