Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2012.godini

1. Б – 19/12 Uloga farmaceuta u prevenciji osteoporoze, stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-321/2012-01 od 01.03.2012.
Predavač: Marija Milivojević
Ciljna grupa: farmaceuti
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

2. Б-21/12 Unapređenje usluge izdavanja medicinskih sredstava u apoteci (vigilansa MS i bezbednost pacijenta) , kurs
Po Odluci ZSS 153-02-321/2012-01 od 01.03.2012.
Predavač: grupa predavača
Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova: predavač 6, slušalac 3

3. Б – 345/12 Ispitivanje stavova i uverenja farmaceuta i lekara o profesinalnoj praksi sa pacijentima Zaječarskog okruga, stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-3563/2012-01 od 15.11.2012.
Predavač: Dragana Branković Minčić
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

4. Б – 346/12 Ekcemi, uzroci nastanka i terapija, stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-3563/2012-01 od 15.11.2012.
Predavač: Ivana Marinović
Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceutski tehničari
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

5. Б – 347/12 Biofarmaceutski aspekti izrade supozitorija, stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-3563/2012-01 od 15.11.2012.
Predavač: Ivana Jovičić
Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceuti specijalisti farmaceutske tehnologije i specijalisti ispitivanja kontrole lekova
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

6. Б –348/12 Antibiotici – struktura, dejstvo i rezistencija, stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-3563/2012-01 od 15.11.2012.
Predavač: Violeta Mitić
Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceuti specijalisti farmaceutske tehnologije i specijalisti ispitivanja kontrole lekova
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

 

Share