Kontinuirana edukacija

IMG_6860

Farmacija je oblast u kojoj su promene brze, sveobuhvatne i mnogobrojne. Svakodnevno na tržište izlaze novi lekovi, terapijske preporuke se menjaju sa novim saznanjima, usvajaju se novi pristupi.
Kontinuirana edukacija postala je obaveza ali i potreba, u cilju stalnog unapređenja kvaliteta usluga i stručnog rada zaposlenih.

Licenca je uvedena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i definisana kao odobrenje za samostalni rad koje moraju posedovati zdravstveni radnici za obavljanje poslova u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i izdaje se na period od 7 godina.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše dva pravilnika u vezi kontinuirane edukacije i izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence:

 – Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (,,Sl. glasnik RS” br. 119/07, 23/09, 40/10 i 102/15).

 – Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (,,Sl. glasnik RS” 2/11 i 23/16).

Kontinuirana edukacija kao deo KSU (Kontinuiranog Stručnog Usavršavanja) postaje zakonska obaveza i uslov za obnavljanje odobrenja za samostalan rad – licence.

Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence, članovima komora zdravstvenih radnika definisano je da se zdravstvenom radniku može obnoviti licenca ako je u periodu važenja iste u postupku kontinuirane edukacije, stekao 140 bodova. Svake godine važenja licence zdravstveni radnik je u obavezi da prikupi minimum 10 bodova, kroz sadržaj programa kontinuirane edukacije, koji su vezani za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca. 

 

Share
  • Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2010.godini

    1. Б – 38 Biofarmaceutski aspekti primene lekova – Uticaj bioloških faktora na apsorpciju lekovite supstance, stručni sastanak Po Odluci ZSS 153-02-371/2010-02 od 19.02.2010. Predavač: Ivana Jovičić Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceuti specijalisti Broj bodova: predavač 2, slušalac 1 2. Б – 39 Sindrom suvog oka, stručni sastanak Po Odluci ZSS 153-02-371/2010-02 od 19.02.2010. Predavač: Anđelija […]

    Share

    10.02.2013