Akreditovani programi KE ZU Apoteka „Zaječar“ u 2011.godini

1. Б – 92/11 4. Konferencija Marketing u farmaciji
Unapređenje poslovanja u apotekarskom sektoru
Po Odluci ZSS 153-02-575/2011-02 od 01.03.2011.
Predavač: Grupa predavača
Ciljna grupa: farmaceuti
Broj bodova: predavač 11, slušalac 6

2. Б – 101/11 Farmakovigilansa i racionalna farmakoterapija, kurs
Po Odluci ZSS 153-02-575/2011-02 od 01.03.2011.
Predavač: Grupa predavača
Ciljna grupa: farmaceuti, farmaceuti specijalisti
Broj bodova: predavač 10, slušalac 5

3. Б – 345/11 Statini više od hipolipemijskog efekta, stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011.
Predavač: Sanja Stanojević
Ciljna grupa: farmaceuti, lekari, farmaceutski tehn.,zdravstveni tehn.
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

4. Б –346/11 Probiotici – primena i biološke prednosti , stručni sastanak
Po Odluci ZSS 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011.
Predavač: Mira Stefanović
Ciljna grupa: farmaceuti, lekari, farmaceutski tehn.,zdravstveni tehn.
Broj bodova: predavač 2, slušalac 1

Share